chat icon

Wiadomości

07:30

USA: Wstępne roszczenia bezrobotnych: 266 000

Wstępne roszczenia bezrobotnych w tygodniu zakończonym 23.07.2016 wynoszą 266 000, oczekiwano 260 000 w porównaniu z 253 000 poprzednio.

07:00

Niemcy: Przedwstępny Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r: 0.4%

W lipcu przedwstępny CPI (Indeks cen towarów i usług konsumenckich) wynosi 0.4% w stosunku rocznym, oczekiwano 0.3% w porównaniu z 0.3% poprzednio.

07:00

Niemcy: Przedwstępny Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m: 0.3%

W lipcu przedwstępny CPI (Indeks cen towarów i usług konsumenckich) wynosi 0.3% w stosunku miesięcznym, oczekiwano 0.2% w porównaniu z 0.1% poprzednio.

02:55

Niemcy: Poziom bezrobocia: 6.1%

W lipcu poziom bezrobocia wynosi 6.1%, oczekiwano 6.1% w porównaniu z 6.1% poprzednio.

02:55

Niemcy: Poziom bezrobocia: -7 000

W lipcu zmiana bezrobocia wynosi -7 000, oczekiwano -3 000 w porównaniu z -6 000 poprzednio.

02:30

Szwecja: Poziom bezrobocia: 7.6%

W czerwcu poziom bezrobocia wynosi 7.6%, przewidywano 7.9% w porównaniu do 7.6% poprzednio.

02:30

Szwecja: Sprzedaż detaliczna r/r: 3.2%

W czerwcu sprzedaż detaliczna wynosi 3.2% w stosunku rocznym, przewidywano % w porównaniu z 4.6% poprzednio.

02:30

Szwecja: Sprzedaż detaliczna m/m: -0.6%

W czerwcu sprzedaż detaliczna wynosi -0.6% w stosunku miesięcznym, przewidywano 0.1% w porównaniu z 1.7% poprzednio.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Avus Capital nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Ostrzeżenie o ryzyku