chat icon

Wiadomości

17:45

Nowa Zelandia: Bilans handlowy: -0.433 mld NZD

W lipcu bilans handlowy wynosi -0.433 mld NZD, oczekiwano mld NZD w porównaniu z 0.127 mld NZD poprzednio.

09:00

USA: Sprzedaż nowych domów: 0.645 mln

W lipcu Sprzedaż nowych domów wynosi 0.645 mln, oczekiwano 0.580 mln w porównaniu z 0.582 mln poprzednio.

02:30

Niemcy: Wstępny PMI usług: 53.3

W sierpniu wstępne usługi PMI (Indeks Managerów ds. Zakupów) wynoszą 53.3 pkt, oczekiwano 54.4 pkt w porównaniu z 54.4 pkt poprzednio

02:30

Niemcy: Wstępny PMI przetwórstwa: 53.6

W sierpniu wstępne przetwórstwo PMI (Indeks Managerów ds. Zakupów) wynosi 53.6 pkt, oczekiwano 53.5 pkt w porównaniu z 53.8 pkt poprzednio.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Avus Capital nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Ostrzeżenie o ryzyku